revízie žeriavov
Revízie a opravy zdvíhacích zariadení a žeriavov
Opravy žeriavov
Revízie a opravy zdvíhacích zariadení a žeriavov
Geometrie žeriavov
MGO, s.r.o.
Montáž zdvíhacích zariadení
Revízie a opravy zdvíhacích zariadení a žeriavov

Revízie

Ponúkame Vám kompletné revízie žeriavov a žeriavových dráh a zdvíhacích zariadení

Čítať viac

Opravy

Generálne opravy mostových a poloportálových žeriavov , výškové a smerové vyrovnávanie žeriavov

Čítať viac

Montáž

Geodetické zamerania žeriavových dráh, montáž oceľových konštrukcií, dodávky viazacíh prostriedkov

Čítať viac

O spoločnosti

VÍZIA


Spoločnosť MGO, s.r.o si ako úspešná a nezávislá firma získa popredné miesto na trhu a bude dosahovať a udržiavať trvalý rast hodnoty firmy.

 

KRÉDO


„Funkčnosť – spokojnosť zákazníka – flexibilita“

NAPLNENIE POSLANIA, VÍZIE A KRÉDA DOSIAHNEME
neustálym zlepšovaním a zavádzaním nových metód, zdokonaľovaním systému manažérstva kvality a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle noriem ISO 9001 a OHSAS 18001;
zvýšenou orientáciou na zákazníka a uspokojovaním jeho požiadaviek;
investovaním do rozvoja a vzdelávania profesionálnych schopností zamestnancov, presadzovaním zákazníckeho prístupu v procesoch vnútornej komunikácie;
ochranou životného prostredia pri výkone práce;
cieleným znižovaním rizík vznikajúcich pri vykonávaní činností v spoločnosti a dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
vytváraním podmienok pre to, aby výsledky našej činnosti boli v súlade s platnými technickými, legislatívnymi normami a predpismi;

Kontakty

MGO, s.r.o.
Štefániková 22
Humenné
066 01
Slovenská republika

E-mail: mgolatta@gmail.com
Tel.č.: + 421 905 450 470
web: www.mgo.sk